0961123891
Liên kết

Biểu Phí Rút Tiền

QUẸT (CÀ) THẺ SỐ TIỀN TRÊN 50.000.000VNĐ PHÍ 1.5%
LH: 0961123891
QUẸT (CÀ) THẺ SỐ TIỀN TỪ 30.000.000 - 50.000.000VNĐ PHÍ 1.6%
LH: 0961123891
QUẸT (CÀ) THẺ SỐ TIỀN DƯỚI 30.000.000VNĐ PHÍ 1.7%
LH: 0961123891

0961123891