0988 00 2882

ĐÁO HẠN THẺ TÍN DỤNG !

Giải chấp đáo hạn nhanh chóng và dễ dàng. Giúp doanh nghiệp ,cá nhân vay vốn tiếp cận lại nguồn vốn ổn định. PHÍ DUY NHẤT1.6% CHO MỘT LẦN GIAO DỊCH.

RÚT TIỀN MẶT THẺ TÍN DỤNG !

Quẹt thẻ tín dụng Visa, Master Card, JCB... nhận tiền mặt ngay ( hoặc chuyển vào TK cá nhân của bạn) miễn lãi 45-55 ngày. PHÍ CHỈ TỪ 1,4% CHO MỘT LẦN GIAO DỊCH.

Lợi nhuận hàng ngày % Hiệu suất

0988 00 2882